Better Finance B.V.
Zo maakt u de juiste keuze
Zoals u heeft kunnen zien in de Accounting Test video, kan het maken van een verkeerde keuze voor een financieel medewerker een tijdrovende en dure keuze zijn. Ter illustratie geven wij u het volgende voorbeeld:

Stel: U bent op zoek naar een junior Business Controller. De werkzaamheden bestaan uit het opstellen van rapportages, analyses en budgetten.

Uitgaande van een contract voor één jaar is de proeftijd een maand. Deze maand zal normaliter besteed worden aan het inwerken en het ‘vinden van de weg’ binnen de organisatie. Een te korte periode om de nieuwe medewerker te beoordelen op zijn ware capaciteiten.

Na drie maanden beginnen zich de eerste signalen van ongeschiktheid af te tekenen. De verwachte groei in de functie en zelfredzaamheid blijven achter op schema. Nog een aantal maanden en gesprekken later besluit u in onderling overleg het contract te beëindigen, of erger nog, besluit u het contract uit te dienen. Dit alles heeft de volgende consequenties:

  • Kosten voor beëindiging contract of doorbetalen salaris
  • Opnieuw zoeken naar kandidaat (recruitment kosten)

Naast bovengenoemde kosten heeft een dergelijk traject een grote impact op de rest van de organisatie. Werkzaamheden blijven liggen of moeten door collega’s worden uitgevoerd. Daarnaast dient wederom een inwerktraject te worden gestart. Hopelijk zal deze medewerker wel voldoen aan uw vereisten. Naar mate het niveau van de functie stijgt, zullen de daarmee gepaard gaande risico’s (en kosten) toenemen.