Better Finance B.V.
Zo maakt u de juiste keuze

De Accounting Test in stappen

Stap 1 - Algemene kennismaking

In dit kennismakingsgesprek bespreken wij uw bedrijfs
activiteiten, typologie van uw bedrijf, de huidige en gewenste inrichting van de financiële afdeling en belangrijke ontwikkelingen binnen uw organisatie. Aangevuld met de functiebeschrijving vormt dit de basis voor de samen te stellen test.
Stap 2 - Invullen GRID
Naast de algemene kenmerken van uw bedrijf willen wij inzicht krijgen in de eisen en wensen ten aanzien van de ideale kandidaat voor de betreffende functie. Met behulp van GRID maken wij samen met u inzichtelijk welke bedrijfsprocessen en werkniveaus (ontwerp, interne beheersing, analyse en uitvoerend) van toepassing zijn op de functie waarvoor u kandidaten wilt laten testen. Open hier een voorbeeld van het GRID.
Stap 3 - Samenstellen van de Accounting Test
Op basis van de algemene kennismaking en het ingevulde GRID stellen wij een op maat gemaakte test samen. Wij maken hierbij gebruik van fictieve bedrijven in casusvorm. De door ons geselecteerde casus en onderliggende relevante vragen worden met zorg gekozen om perfect aan te sluiten bij het gewenste functieprofiel.
Stap 4 - Afnemen test bij de kandidaat
Wij nemen de test persoonlijk af bij de kandidaat. Wij maken hierbij gebruik van een speciaal ontwikkelde maatwerk oplossing van gerenommeerde software op door ons beschikbaar gestelde apparatuur.
De kandidaat dient op basis van de door ons geselecteerde case open vragen te beantwoorden. Vervolgens zullen wij waar nodig de antwoorden mondeling met de kandidaat bespreken om inzicht te verkrijgen in het denkproces van de kandidaat en om potenti
ële interpretatiefouten uit te sluiten.
Stap 5 - Rapportage en advies
Wij verwerken de restresultaten in een rapportage die wij met u bespreken.